Regenbuffer

MILIEUVRIENDELIJK DRAINEREN EN BUFFEREN

Regenbuffer infiltratieblokken draineren en bufferen oppervlakte regenwater op milieuvriendelijke wijze. Het unieke natuurlijke materiaal absorbeert overtollig oppervlakte- en regenwater met een capaciteit van 94% van het volume. Filterdoek zorgt voor geleidelijke infiltratie aan de omliggende bodem.

TOEPASSINGEN

  • Drainage ter voorkoming van wateroverlast in tuinen en rondom verhardingen.
  • Ideaal voor drainage en infiltratie van regenwater bij huizen met rieten daken.
  • Voorkomen van wateroverlast in landelijke gebieden.
  • Lokale regenwater buffering en drainage. Grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld.
  • Voorkomt verdroging van de bodem. Bomen en planten genieten langer van regenwater.